Name

Marek Priatka

About

Grafický dizajnér s dlhoročnými skúsenosťami v printových médiách, corporate identity, stratégií a média plánovaní.

2008 - 2010 KOLOVRÁTOK/Artdirector/SLOVNAFT, CASSOVAR, PWC, TAKE OFF, VINIDI/

2006 - 2008 MAYER McCANN ERICKSON/Artdirector/ČSOB, SPP, ORCO, NBS/

2005 - 2006 GHOST company/Artdirector/EXIMBANKA, OPAVIA, WAY Industry, IVAX-TEVA, Merck, CSE Servelec/

2004 - 2005 SLOVENSKÁ TELEVÍZIA/Výroba grafiky pre spravodajstvo a publicistiku/spolupráca na grafike pre Nový začiatok (spravodajstvo), Reportéri, Pod lampou, SOS, Regionálne spravodajstvo, Športové spravodajstvo/

2001 - 2003 N&V DESIGN/Artdirector/Tragédia slovenských Židov - Slovenská národná expozícia venovaná 60.rokom holokaustu (štátne múzeum Auschwitz
Birkenau Poľsko), Hašomer Hacair, divadlo ASTORKA - KORZO’90/

Specialties

  • Adobe creative suit CS4(Illustrator
  • Photoshop
  • InDesign)
  • QuarkXpress
  • PRE-PRESS
  • WEB design